Una vegada s'hagi confirmat el pagament, procedirem a la inscripció definitiva.
Gràcies.