(0)

  Lloc de realització:
  Data: 01/01/0001
  Referent:
   E-mail:

 Recomanen utilitzar Internet Explorer com a navegador.

 Manual d'usuari

Per seguretat, només pots enviar els assistents de 5 en 5. Tens un temps màxim de 15 minuts aproximadament per introduir els 5 assistents. Passat aquest temps la pàgina podria caducar. Un cop enviats podràs continuar introduint més assistents.
Assistents PENDENTS d'ENVIAR (0)


Sense assistents.
Assitents ENVIATS (23)

ROSA SAULO TOMAS (33879719Y)
CARMEN HERRANZ RODRIGUEZ (38854854B)
LUISA RODRIGUEZ DUEÑAS (46730067R)
MARIBEL MARANGES COMELLA (40426643 A)
ISABEL VIDAL ESCOBOSA (36963899R)
MARGARITA GARCIA GARCIA (17150615K)
JOSE DIEGUEZ BANDE (38435040Q)
IRENE VIDAL COLOMINA (40855213Z)
ROSARIO ANGULO CAÑAVERAS (38446343A)
M. CINTA ESTRADA FERRANDO (40913939K)
JAUME AGUSTI PARAREDA (40600375Q)
ISABEL CONDOMINES FELIU (38106801X)
LAURA GIMENEZ JORDAN (38560997W)
MERCE GUASCH MAYORAL (33873693Y)
DANIEL GARCIA TRISTANTE (40991323X)
CLARA IZARD GAVARRÓ (39024340X)
VÍCTOR MANUEL SILVESTRE PUERTO (25422139D)
IONUT CHIRIAC (X5615049J)
EDNA MARIELLA CAMA MEZA (49241540N)
FRANCINA BARBOSA BOY (39033243N)
MONTSERRAT TAPIA LOPEZ (52208334J)
LIDIA GONZALEZ ZABALA (45662382E)
LIDIA ARPAL SAGRISTÀ (77627303A)
Important:

Les dades introduïdes han de ser obligatòriament, les de la persona que realitzarà l'activitat.
Us recordem que tal com diu la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (BOE núm. 280 de 22.11.03) en el seu article 20, NO es poden lliurar crèdits de Formació Continuada als Residents).
Una cop hagis afegit els assistents, fes clic en aquest botó  
NOMÉS si ja has ENVIAT TOTS els ASSISTENTS has de finalitzar el procés.


Si tens cap dubte pots contactar a través de administrador@camfic.org o al telèfon 93-3011777